مقالات

هدفون closed back و هدفون open back چیست؟

Closed-Back

همانطور که از اسمش مشخص است  closed back  یعنی هدفونی که گوشی هایش بصورت بسته طراحی شده و هیچ صدایی نمیتواند ازش عبور کند حالا چه از headphone  به بیرون چه از بیرون به گوش شما اما هدفون open back جوری طراحی شده که صدای بیرون به گوش شما میرسد هدفون های closed back شما را غرق در موسیقی میکند و جدا از اینکه لذت میبرید از محیط بیرون هم پرت میشوید و این خودش یک جورایی عیب محسوب میشود اما هدفون های  open back یک مقدار صدا و محیط را طبیعی تر جلوه میدهد در مورد این مسئله باید خودتان تصمیم بگیرید اگر نمیخواهید صدای موزیک شما را کسی بشنود و حتی شما صدای دیگران را بشنوید بهتره هدفون closed back  بخرید.

دیدگاهتان را بنویسید