مقالات

هادی چیست؟

ihnd

به هر ماده ایی که جریان الکتریسته را به خوبی از خود عبور دهد رسانا یا هادی گفته میشود یک سیم فلزی یک هادی الکتریکی معمول است.در فلزات ذرات باردار متحرک الکترونها هستند. در هادی های فلزی الکترونها میتوانند آزادانه در شبکه کریستالی ماده حرکت کنند(در هادی های مایع مانند آب نمک یونها هستند که حرکت میکنند.)

رساناهای متداول از سیم مسی تقریبا خالص و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلمینیوم یا آلیاژ های مخصوص ساخته میشوند.سطح مقطع رساناها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد در اندازه های گوناگون و شکل های متفاوت درست میشود.

اگر اتمی در لایه آخر خود ۱ یا ۲ الکترون داشته باشد آن رسانا خواهد بود.

بهترین رساناهای الکترونیکی به ترتیب آب،نقره،مس،طلا،آلمینیوم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید